Lidmaatschap

Welkom bij Langs de Maas en wordt lid!

Geniet u ook zo van uw kleindieren (zoals kippen, konijnen, sierduiven, cavia's, siervogels of watervogels) en wil dit graag met andere delen. Wordt dan lid van Langs de Maas. 

Wij bieden onder andere:

  • Gezellige bijeenkomsten waarbij de officiële vergadering zo kort mogelijk wordt gehouden om zo snel mogelijk over te gaan naar een informatieve avond. Op deze avonden is er ook gelegenheid om over de hobby te praten en vragen met andere te bespreken.
  • Een jaarboekje boordevol handige informatie zoals alle data van de vergaderingen en tentoonstellingen, informatie over diverse activiteiten, verslagen van afgelopen jaar, een overzicht van alle leden.
  • Voorlichting over kleindieren tijdens/na onze ledenvergaderingen
  • Een jongdierendag waar u uw gefokte jonge dieren ter beoordeling kunt laten beoordelen door gediplomeerde keurmeesters
  • Een jaarlijkse tentoonstelling, onze Peel en Maasdalshow, waar u als lid gratis toegang hebt en tegen gereduceerd tarief kunt deelnemen.
  • mogelijkheid om kippen te laten enten tegen pseudo-vogelpest (NCD) en konijnen tegen de konijnenziekte RHD tegen een kleine vergoeding
  • de mogelijkheid om lid te worden van de landelijke bond KLN (Kleindierliefhebbers Nederland voor pluimvee en pelsdieren) en NBS (Nederlandse bond voor sierduifliefhebbersverenigingen voor sierduiven). Dit lidmaatschap is nodig wanneer u wilt deelnemen aan tentoonstellingen, uw dieren wilt ringen of laten tatoeëren.
  • Mogelijkheid om ringen te bestellen voor kippen en sierduiven en het laten tatoeëren (tegen kleine vergoeding) van konijnen voor degenen die ook lid zijn van de landelijke bond
  • snelle informatie bij uitbraken van besmettelijke dierziekte in de regio via mail of facebook.
  • gezamenlijk vervoer naar diverse shows.

De contributie van Langs de Maas is maar € 25,- per jaar (jeugdleden € 12,50). 

Wilt u uw dieren ringen en/of laten tatoeëren dan moet u lid worden van een landelijke bond. Ook om deel te kunnen nemen aan tentoonstellingen moet u lid zijn van de landelijke bond. Dit lidmaatschap wordt in de wandelgangen benoemd als fokkerskaart. U ontvangt bij het lidmaatschap van de landelijke bond ook het fraaie maandblad Kleindiermagezine. Voor Sierduiven heet de bond NBS (Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers verenigingen). Voor konijnen, cavia's, kleine knaagdieren, hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven heet de bond KLN ((Kleindierliefhebbers Nederland). De contributie bedragen voor de NBS vindt u hier (contributie NBS)  voor KLN vindt u hier (contributie KLN) . Indien u lid wil worden van een van deze landelijke bonden kunt u dit aangeven op het aanmeldingsformulier van Langs de Maas. Onze ledenadministratie zal voor uw lidmaatschap zorgdragen.

Aanmeldformulier lidmaatschap Langs de Maas

Heeft u aanvullende vragen omtrent het lidmaatschap? 

Neem dan contact op via onderstaan contactformulier .

contactformulier informatie lidmaatschap Langs de Maas