Ontstaan Langs de Maas

12-01-2023

Per 1-1-2023 opgerichte nieuwe kleindierenvereniging  kreeg de naam Langs de Maas mee. Opgericht door 5 kleindierenverenigingen die per 31-12-2022 hun oude vereniging hebben beëindigd. Te weten van zuid naar noord. De Pioniers Reuver, De sportfokkers Neer, De Eendracht Venlo, P.S.V. Horst en K.S.V. Venray. Allen gelegen in midden en noord Limburg. Alle gemeenten grenzen aan de Maas. Die van zuid naar noord door onze mooie provincie stroomt. Maar er geen veel vooraf in een razend tempo. ......lees hier meer.

We gaan naar eind maart 2022. De landelijke bond KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland) kondigd af dat het tentoonstellingsseizoen datzelfde jaar nog aanzienlijk wordt ingekort voor de AI gevoelige dieren.  Van 4 à 5 maanden naar 4 à 5 weken. Vroeg tot zeer vroeg in het seizoen wat we in het verleden gewend waren. Dit in verband met de steeds weer en vroeger (of helemaal niet verdwijnende) opduiken van Vogelgriep. Hierdoor worden veel shows afgelast. Dit besluit houdt wel in dat heel het tentoonstellingsrooster op de schop moet.  In Limburg is men het er over eens dat dit snel op poten gezet moet worden want de eerste shows zijn al met de voorbereidingen bezig en vraagprogramma's zullen binnenkort in elkaar gezet gaan worden. De spreekwoordelijke achtbaan is van start gegaan. 

Er vindt overleg plaats met de Limburgse verenigingen. Er worden datums genomen die voldoende uit elkaar liggen om elkaar te kunnen steunen met inschrijvingen. De noodzaak van onderlinge samenwerking komt nadrukkelijk bovendrijven. Niet alleen heersende dierziekten doen liefhebbers afhaken om de hobby te delen met anderen. Ook de verenigingen kunnen moeizaam een bestuur bij elkaar krijgen. Tel daarbij de hogere leeftijd van de leden. Daaruit valt te concluderen dat we in de toekomst elkaar nog harder nodig zullen hebben. 

Enkele overleggen verder zijn 5 van de 6 verenigingen in midden en noord Limburg voor het oprichten van een nieuwe vereniging ten kosten van hun huidige vereniging. Eind oktober is er in elke vereniging gestemd en moet er hard gewerkt worden om daadwerkelijk per 31 december 2022 de verenigingen op te kunnen heffen en per 1-1-2023 met een geheel nieuw opgerichte vereniging te kunnen starten. De nieuwe kleindierenvereniging krijgt de naam Langs de Maas. En stuk van de maas loopt van zuid naar noord door het gebied waar onze leden zich bevinden. Een toepasselijk en unieke naam voor onze Kleindierenvereniging dus.