Lei van Gansewinkel overleden

12-09-2023

Op 5 september 2023 is medeoprichter van "de Sportfokkers" Neer overleden. 

In 1962 begon hij met een paar mensen uit het dorp Neer over het oprichten van een kleindiervereniging., dit was het begin in de molen van Harie van Enkes. Zij waren toen nog lid van de vereniging in Venlo. Op 1 januari 1964 werd de vereniging officieel opgericht. Lei vervulde diverse posten in het bestuur, waarvan lang het secretariaat.

De diersoort van Lei waren de Braekelhoenders. De vereniging was er ook mee bezig om eigen hokken aan te schaffen, maar er moest eerst geld komen. Dit werd opgelost om veel kienavonden te organiseren, en ook hier deed Lei veel werk voor.

Bij het organiseren van een show was hij het die de versiering tot in perfectie uitvoerde. Niks was hem teveel. Wel moest hij zeker weten dat het thuis goed verliep en dat op het werk alles doorging.

Later bij de jaarlijkse verkoop van bloemen huis aan huis voor onze vereniging was hij er altijd bij.

Lei was meegaand bij elke vernieuwing in de vereniging wat hem sierde, ook het oprichten van de nieuwe vereniging kreeg zijn goedkeuring, en hij volgde het via de notulen op de voet.

Wij zijn Lei veel dank verschuldigd in zijn lange verenigingsleven, het waren ruim 60 jaar.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.